ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ฝึกฝนกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
Academic Shows & Shares 2022 22 พ.ย. 65
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีการศึกษา 2565 03 ก.ย. 65
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2565 03 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง การซื้อเครื่องประเมินแบบวัดและแบบทดสอบของครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง การจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 65
ปันน้ำใจให้น้องเรียน 05 ส.ค. 65
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 30 ก.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ 20 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด 20 มิ.ย. 65
ภาพกิจกรรม
เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา
Academic Shows & Shares 2022
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรับการนิเทศบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2564
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การสมัครเข้าเรียน (92/0) 29 มี.ค. 66
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ