นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.57 KB
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.99 KB