ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 164) 14 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติงานตามปฏิทินวิชาการ (อ่าน 160) 14 มี.ค. 63
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 425) 09 ต.ค. 62
การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 344) 09 ต.ค. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2560 (อ่าน 5) 04 มิ.ย. 61
บทความทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 21) 19 มี.ค. 61
แจ้งการเปลี่ยน Facebook ใหม่ของโรงเรียน (อ่าน 1212) 06 พ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1394) 30 พ.ค. 60
ติดตามข่าวสารงานจักสาน บ้านครูอ๊อด ได้ที่... (อ่าน 2093) 26 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1723) 30 มิ.ย. 59