ติดต่อเรา
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
142 หมู่ที่ 6   ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3569-1828 โทรสาร 0-3569-1828
Email : phothongjindamanee@pj.ac.th
Facebook : www.facebook.com/JindamaneePJ


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน