รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
142 หมู่ที่ 6   ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3569-1828 โทรสาร 0-3569-1828
Email : phothongjindamanee@pj.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :