การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะ ของคณะครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.29 KB
ข้อมูลจำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะ ของคณะครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.51 KB
สถิติการลาของข้าราชการครู โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปีการศึกษา 2562-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.12 KB
สถิติการลาของข้าราชการครู โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.34 KB
ข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.25 KB
ข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.6 KB