ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2560 (อ่าน 5) 04 มิ.ย. 61
บทความทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 20) 19 มี.ค. 61
แจ้งการเปลี่ยน Facebook ใหม่ของโรงเรียน (อ่าน 894) 06 พ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1060) 30 พ.ค. 60
ติดตามข่าวสารงานจักสาน บ้านครูอ๊อด ได้ที่... (อ่าน 1308) 26 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1353) 30 มิ.ย. 59