ภาพกิจกรรม
การเข้าร่วมแข่งขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2561
       เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในรายการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2561 ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้

       1.  ตู้เซฟเหนือเซฟ   ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและภูมิปัญญาไทย   ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
            คณะผู้ประดิษฐ์
                นายจักริน          ซื่อตรงกูล   ม.6/1
                นายชนินทร์       กองตัน       ม.6/2
                นายอธิศนันท์     นิ้ววิจิตร์      ม.5/1
                นางสาวสุชาดา   ล่อกิม        ม.5/1
       2.  สว่านพลังงานแสงอาทิตย์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
            คณะผู้ประดิษฐ์
                นายนพดล               เพ็ชรัตน์    ม.6/2
                นางสาวกุลรัตน์        สุขสวย      ม.5/1
                นางสาวสุชาพรรณ    มาแก้ว      ม.5/1
                เด็กหญิงอุดมพร       พ่วงมาก    ม.2/3
คณะครูที่ปรึกษา
       นางสาวรพีพร       ทองเพ็ชร
       นางสาวพิมพ์พร    สมงาม
       นางสาววันศิริ        สมบุญ
       นายถนอม             เปลี่ยนทอง
คณะครูที่ปรึกษาพิเศษ
       นางสาวกัทลี         สังขวร
       นายธนโชติ           ทองพิมล

                
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2561,10:23   อ่าน 1212 ครั้ง