ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “กำหนดการเชิงเส้นเน้นกำไร”
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:29  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ ตู้เซฟเหนือเซฟ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ สว่านพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:10  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,09:42  อ่าน 672 ครั้ง
รายละเอียด..