ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:35  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผสมผสานคณิตศาสตร์กับงานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:33  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวแนวใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:31  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง “กำหนดการเชิงเส้นเน้นกำไร”
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:29  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ ตู้เซฟเหนือเซฟ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ สว่านพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:10  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..