ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องแกะหอยขม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:48  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ SUN BOX
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:47  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้เทคนิคผังกราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:55  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนด้วยรูปแบบซิปปา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:54  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:52  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:50  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,19:48  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนที่เรียนรู้ช้า โดยการให้นักเรียนที่เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:58  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนซ่อมเสริมวิชานำเสนอแบบสื่อประสม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวน้ำฝน ทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:57  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,10:36  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..