ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ ตู้เซฟเหนือเซฟ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:16  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ สว่านพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,12:10  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559,09:42  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..