ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร์ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,19:29  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,19:28  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่องจำนวนเชิงซ้อน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,19:28  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม วิชาคณิตศาสตร์ 6
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,19:26  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ 5
ชื่ออาจารย์ : นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,19:25  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ พัดลมไอเย็น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:50  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ ที่กั้นลมประหยัดพลังงานจากอิฐมวลเบา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:50  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องล้างจานรุ่นปรับปรุงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:49  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องล้างจาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:49  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความทางวิชาการ เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ แบบแกนกระทุ้ง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,15:49  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..