ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.79 KB
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.88 KB