ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.24 KB
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.66 KB