ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.07 KB
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.57 KB