ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.65 KB
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.79 KB