รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.97 KB
ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
คลิกที่ลิ้งค์
https://drive.google.com/file/d/1B6x1nyYNO5BMmNFZkZSEWr22AJWNJdQs/view?usp=sharing