สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.66 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.93 KB