หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.24 KB
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.48 KB
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.42 KB