อำนาจหน้าที่
คู่มือครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.67 MB
คู่มือครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB