ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.13 KB
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.17 KB