ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.3 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.84 KB
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.93 KB