รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : บัณฑิต ฟักสุข (ทอม)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : banditfugsook@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Kaikoh EG. Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : Technical Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ชั้น13 อาคารปิยะเพลส ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ส.ค. 2558,09:28 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.207.43


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล