ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลิก

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" สพม.5  คลิก

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์